Karol Milczarek

Jeden ze współwłaścicieli, dba o kontakt z klientem i planowanie produkcji.

Właściciel